temat ‘osłonki’

Wstęp

W większości epok historycznych wykorzystanie skór zwierzęcych było nierozerwalnie związane z życiem człowieka. Ludy prymitywne i koczownicze używały ich do celów ochronnych, na ubrania oraz do przechowywania żywności i wody. Sztuka garbowania skór pojawiła się bardzo wcześnie, jednak jeszcze do chwili obecnej wiele zagadnień związanych z wyprawą skór czeka na wyjaśnienie. W czasach dawniejszych, gdy podstawowym źródłem transportu były zwierzęta pociągowe, zasadnicze ilości skór przerabiano na uprząż. Obecnie, gdy samochód prawie zupełnie wyeliminował zwierzęta pociągowe, zmieniła się znacznie ilość wyrabianych skór oraz ich przeznaczenie. Duże znaczenie odegrało tu również wprowadzenie olbrzymiej ilości tworzyw syntetycznych, które mogą być użyte zamiast skóry, a są od niej znacznie tańsze. Jednak ze względu na dobrą przepuszczalność pary wodnej i izolację cieplną, jaką tworzy siatka włókienek, skóry utrzymały się na rynku i wyrabia się z nich głównie wierzchy i podeszwy wyższych gatunków obuwia. Dzięki nowym sposobom wyprawy, najlepsze gatunki skór przeznacza się na skórzane wyroby galanteryjne i odzież. Żelatynę i klej wyrabia się tylko z niewielkich i wybrakowanych kawałków skóry, ponieważ czytaj dalej